WYG PSDB 

part of the WYG group

Strona Główna | Usługi | Szkolenia

Szkolenia

    Obszary tematyczne:

 

    Prowadzimy szkolenia specjalistyczne z zakresu wykorzystywania funduszy UE (np. dotyczące inżynierii finansowej, myślenia projektowego, kwalifikowalności wydatków, tworzenia i oceny biznes planów, studiów wykonalności czy oceny wpływu projektów na środowisko naturalne), które kierujemy do centralnych i regionalnych instytucji udzielających wsparcia, jak i do potencjalnych beneficjentów, przede wszystkim samorządów terytorialnych. Szkolimy też w obszarach ważnych dla funkcjonowania administracji publicznej, takich jak finanse publiczne, zamówienia publiczne, pomoc publiczna, dostęp do informacji publicznej itp.

 

    W ostatnich latach dział szkoleń rozwinął zarówno skalę działalności, jak również jej zakres. Realizujemy przede wszystkim kompleksowe projekty szkoleniowe na rzecz administracji. Na swoim koncie mamy zrealizowane z dużym sukcesem szkolenia adresowane do setek beneficjentów z różnych obszarów tematycznych.

 

    Oprócz działalności czysto szkoleniowej możemy poszczycić się również  licznymi kursami e-learningowymi, publikacjami i organizacjami wizyt studyjnych.

 

   Standardy:

 

    Każdy nasz projekt, każdy klient i każde zlecenie jest dla nas odrębnym zadaniem, które wykonujemy z największą starannością. Korzystając z wcześniejszych doświadczeń opracowujemy programy dopasowane do potrzeb i oczekiwań naszych Zamawiających.

 

   Nad rzetelnością wykonywanych zleceń czuwa zawsze kierownik projektu, a w prace realizatorskie angażowani są nasi najlepsi eksperci i koordynatorzy.

 

    Stawiamy na jakość – zarówno nasze usługi, jak i ich organizacja są na najwyższym poziomie. Pracujemy tylko ze sprawdzonymi partnerami i podwykonawcami, za każdym razem dostarczając naszym Klientom usług o bardzo dobrej jakości.

 

    Dla naszych klientów opracowujemy nie tylko merytoryczną stronę projektu. Dbamy również o jego wygląd zewnętrzny. Na życzenie opracowujemy szatę graficzną projektu, logotypy, hasła przewodnie. Przygotowywane przez nas materiały odznaczają się wysoką estetyką i niebanalnym wyglądem.

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.