WYG PSDB 

part of the WYG group

Strona Główna | Klienci

 

Zaufali nam...

 

   między innymi:

MINISTERSTWA:

Agencje i instytucje publiczne:

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Turystyczna

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Ochotnicze Hufce Pracy – Komenda Główna

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Państwowy

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Fundacja „Fundusz Współpracy”

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 

urzędy marszałkowskie województw: 

 

Dolnośląskiego

Kujawsko-Pomorskiego

Lubelskiego

Łódzkiego

Małopolskiego

Mazowieckiego

Opolskiego

Podlaskiego

Podkarpackiego

Pomorskiego

Śląskiego

Warmińsko-Mazurskiego

Zachodniopomorskiego

 

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego: 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Radom  

Urząd Pracy M. St. Warszawy

 

oraz: 

 

Instytut Nafty i Gazu

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Konfederacja Pracodawców Polskich

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Związek Banków Polskich

Uniwersytet Warszawski

Akademia Finansów w Warszawie

Politechnika Opolska

Krajowa Izba Gospodarcza

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.