WYG PSDB 

part of the WYG group

WYG PSDB Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług skierowanych do sektora publicznego, dotyczących funkcjonowania administracji i sfery usług publicznych oraz polityki rozwoju, w tym wykorzystania środków unijnych.

 

Nasze usługi obejmują badania ewaluacyjne, analizy, ekspertyzy i doradztwo oraz szkolenia specjalistyczne dla administracji.

 

Nasza firma to ludzie, którzy tworzą zespół o unikalnych, uzupełniających się kompetencjach.

 

Kluczowi eksperci w naszym zespole to osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Dzięki temu znakomicie rozumieją specyfikę sektora publicznego oraz programów interwencji publicznej,  związane z tą problematyką wyzwania, ale też ograniczenia. Dlatego nasze rekomendacje są odważne, ale zawsze praktyczne i wykonalne.

 

Współczesne polityki publiczne powinny być oparte na faktach (evidence-based), a więc na badaniach prowadzonych zgodnie z regułami właściwymi badaniom społecznym. Nad poprawnością procesu każdego badania realizowanego przez naszą firmę czuwa zespół socjologów-badaczy, przygotowujących proces badawczy, opracowujących narzędzia badawcze i dostarczających kluczowym ekspertom zaawansowanych i wiarygodnych analiz ilościowych i jakościowych.

 

Czuwamy nad jakością zbieranych danych: w strukturze naszej firmy wyodrębniliśmy dział realizacji dysponujący studiem CATI i CAWI, studiem fokusowym oraz siecią ankieterów terenowych do realizacji wywiadów bezpośrednich. Posiadamy certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).

 

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami – prowadzimy szkolenia dla pracowników administracji różnych szczebli, na które zapraszamy najlepszych trenerów z danej dziedziny. Tylko w zeszłym roku przeszkoliliśmy ponad 5500 osób.

Jesteśmy częścią grupy WYG, która ma w swojej strukturze, w Polsce i za granicą, firmy grupujące ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach: zarządzanie zasobami ludzkimi, consulting biznesowy, projektowanie i wykonawstwo infrastruktury, nadzór inżynieryjny, ochrona środowiska, doradztwo finansowe. Dzięki temu mamy w zasięgu ręki doświadczonych konsultantów-praktyków z różnych dziedzin, nie tylko administracji, ale także biznesu.

 

Widzimy potrzebę stałego wzmacniania potencjału eksperckiego naszej firmy, dlatego nawiązujemy i zacieśniamy kontakty ze środowiskami naukowymi. Stale współpracujemy przy realizacji badań z ekspertami będącymi uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach, wywodzącymi się z liczących się środowisk akademickich.

 

Strona Główna | O nas 

 
X

Wpisz hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami:

Błędne hasło. Jeśli nie posiadasz hasła skontaktuje się z nami.